Omgeving - Bedrijf-dat-bij-je-past

Branche- en Bedrijf-dat-bij-je-past

19 januari 2023

Een Branche- en een bedrijf-dat-bij-je-past

Een werkomgeving kan je zien als een jas, een mooie, fijne, praktische en kwalitatief goede jas zit lekker en trek je graag aan. Een vervelende jas laat je liever aan de kapstok hangen. Ook al is ie nog zo mooi.

Een werkomgeving bevat meerdere dimensies:

  • Een PLEK waar je wil werken
  • Een STRUCTUUR die bij je past
  • Een BRANCHE die je inspireert
  • Een CULTUUR waarmee je verbinding voelt

Een PLEK waar je wil werken

Dit betreft verschillende elementen m.b.t. jouw werkplek en je plek binnen een bedrijf:

De fysieke plaats waar het bedrijf zich bevindt

Het kan zijn dat je veel reistijd kwijt bent en dat dit je op een gegeven moment opbreekt. Alles bij elkaar is het bedrijf en je werk prima maar het is gewoon te ver weg. Als dat de angel is dan moet je daar een oplossing voor zoeken.

De plaats waar jij je fysieke werkplek hebt binnen het bedrijf

Wanneer je graag stilte om je heen hebt en je zit letterlijk in een kantoortuin dan kan je daar veel hinder van ondervinden. Al het geroezemoes om je heen kan de energie uit je weg laten lopen. Andersom: mensen die graag mensen om zich heen hebben en in een aparte ruimte weg zijn gestopt kunnen zich eenzaam voelen vanwege het gebrek aan contact.

Werkplek binnen, buiten of onderweg

De een werkt graag binnen, de ander buiten of zowel buiten als binnen. Sommige mensen zijn graag onderweg voor het werk, anderen moeten er niet aan denken. Het kan essentieel voor je zijn dat je niet binnen of niet buiten wilt werken of niet wil reizen voor je werk. Dus belangrijk om er even bij stil te staan.

Hiërarchische of functie-plek

Gaat over het werken op verschillende niveaus, in de hoogte en in de breedte. Even los van het feit of je carrière wil maken is het handig om na te denken over de hiërarchische of functie-plek die het best bij jou past. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf zijn er verschillende soorten plekken:

  • Operationeel niveau, uitvoerend: meestal routinematig werken
  • Tactisch niveau: Projectmatig werken, doorvoeren van veranderingen
  • Beleidsmatig niveau: Bedenken van doelen en strategieën
  • Management: Aansturen van mensen / teams
  • Stafafdelingen: Specialistische afdelingen

Een STRUCTUUR die bij je past

Een bedrijf heeft een bepaalde structuur, er zijn afdelingen, teams, functies, rollen en onderlinge afspraken over hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Wanneer je bij een klein bedrijf werkt (zeg tot 10 personen) dan is er vaak geen formele structuur. Er zijn verschillende taken en die worden verdeeld. Vaak staat het niet eens vermeld. Het geeft je veel vrijheid om meerdere functies uit te oefenen. Aan de andere kant kan het soms erg onduidelijk zijn wie nu eigenlijk wat moet doen.

Middelgrote bedrijven (tot + 150 personen) hebben vaak meer structuur. Er is sprake van een hiërarchie met functiescheiding (wie mag wat). Rollen zijn verdeeld en iedereen heeft zijn eigen taken. Men kent elkaar en weet wie wat doet.

Grotere bedrijven worden ingewikkelder. Door middel van structuur worden specialismen verdeeld tussen hiërarchische lagen en stafafdelingen. Binnen de afdelingen hebben mensen functies / rollen en taken. Er is sprake van processen die door meerdere afdelingen worden verwerkt. In principe zou het duidelijker moeten zijn maar dat is niet altijd het geval waardoor er sprake kan zijn van taken die ‘tussen wal en schip’ vallen.

Grotere bedrijven kan je nog indelen in nationale en internationale bedrijven waardoor de structuur nog moeilijker te doorgronden kan zijn. Wanneer je bij een groot bedrijf werkt dan is het afhankelijk van de organisatie in welke mate je last kan hebben van de structuur of juist niet.

Sommige mensen voelen zich prettig bij een groot bedrijf, met hiërarchie en met regels en functiebeschrijvingen. Anderen moeten er niet aan denken en hebben meer behoefte aan vrijheid om hun baan zelf vorm te geven.

Een BRANCHE die je inspireert

Het vakgebied waarbinnen je werkt. Het kan hoogdravend klinken dat een branche je moet inspireren, dat is zeker niet voor iedereen belangrijk. Maar het kan wel. Dus goed om er even bij stil te staan.

Een branche is bijvoorbeeld van belang wanneer je werkt als onderzoeker, als business analist, als verkoper of iets dergelijks. Zodra je werk te maken heeft met het product van het bedrijf dan is het handig als je daar iets ‘mee hebt’.

Als verkoper is het makkelijker om enthousiast te zijn over een product wanneer je dat zelf ook leuk vindt. Als business analist is het leuker om onderzoeken uit te voeren wanneer je interesse hebt, en nieuwsgierig bent, naar het vakgebied waarin je werkt.

Een CULTUUR waarmee je verbinding voelt

Binnen een bedrijf is er sprake van een bepaalde cultuur. Dit kan bewust gestuurd zijn of onbewust ontstaan zijn. Vaak ontstaat een cultuur onbewust en vormt het zich door de structuur, de dynamiek van de branche en de mensen waaruit het bedrijf bestaat.

Een bedrijfscultuur gaat over de normen en waarden die binnen het bedrijf gelden.

Invloed van structuur op cultuur

Weinig formele afspraken zorgt voor onduidelijkheid waardoor er onbewuste regels ontstaan ‘zo doen we dat hier’. Aan de andere kant zorgen hele formele afspraken ervoor dat mensen zich beperkt voelen en dat er geen ruimte is voor het maken van onderlinge afspraken.

Invloed van dynamiek op cultuur

Bedrijven verschillen in de manier waarop er gewerkt wordt. Een autoverkoop bedrijf is sterk gericht op verkoop en maken van omzet. Werken bij een gemeente heeft een hele andere dynamiek, daar staat dienstbaarheid t.a.v. de gemeenschap voorop (als het goed is). Werken bij een bepaald type bedrijf kan goed bij je passen of juist helemaal niet bij je passen. Wanneer je een rustig iemand bent en goed werkt in een stille omgeving dan wordt je niet blij van werken op een beursvloer waar de een nog harder schreeuwt dan de ander.

 

Reactie plaatsen