Dimensies: Body, Mind, Heart en Soul

VITAEBOX INTRODUCTIE

VitaeBox: Inzicht in het goede leven

VitaeBox: Inzicht in het goede leven

De VitaeBox omvat vier dimensies van mens-zijn:

  1. Body: het aardse, het fysieke gedrag, dat wat je doet
  2. Mind: het mentale, het denken over wie je bent
  3. Heart: gevoelens en emoties, datgene wat je raakt
  4. Soul: het spirituele, datgene wat je beweegt

De ViteaBox omvat 6 leefgebieden die voor het mens-zijn van belang zijn:

  1. ZIJN wie je bent
  2. DOEN wat bij je past
  3. MENSEN die bij je passen
  4. WELZIJN zorgen voor jezelf
  5. OMGEVING die bij je past
  6. BALANS in je leven

Het invullen van alle elementen van de VitaeBox geeft je inzicht in jouw goede leven of een thema dat speelt in je leven. Hetgeen er al is en hetgeen waar je knelpunten ervaart.

Op basis van je bevindingen kan je doelen stellen om zaken te veranderen in je leven. Doelen stellen om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling. Of accepteren dat iets is zoals het is. En dan verder gaan met je leven.

De 4 dimensies van mens-zijn

De dimensies Body, Mind, Heart & Soul zijn metaforen voor verschillende aspecten van het mens-zijn. De dimensies staan symbool voor lagen van, en in, jezelf.

ViteaBox dimensies


De 4 dimensies gaan over:

BODY, aarde, het fysieke, het tastbare, dat wat je ziet
 Per leefgebied wordt vanuit deze dimensie gekeken naar de ‘buitenkant’. Datgene wat zichtbaar is voor jezelf en voor anderen. Voorbeeld: Dimensie BODY en leefgebied DOEN: gaat o.a. over geld wat je verdient met het werk dat je doet.

MIND, lucht, dat wat je denkt, en wat je op zegt over jezelf, anderen en het leven
Vanuit deze dimensie kijk je naar je gedachten, overtuigingen, normen en waarden. Hoe je denkt over zaken en hoe dat bepaalt hoe je je leven leeft. Voorbeeld: Dimensie MIND en leefgebied RELATIES: hoe je denkt dat een relatie wel of niet zou moeten zijn. En of dat jezelf belemmert om gelukkig te kunnen zijn in de betreffende relatie.

HEART, vuur, dat wat je voelt, en wel of niet zegt of laat zien
Vanuit deze dimensie kijk je naar je gevoelens en emoties. De kwetsbaarheden van jezelf. Mag het er zijn of verstop je het, voor anderen en voor jezelf. Ben je je bewust van je gevoelens en emoties? Voorbeeld: Dimensie HEART en leefgebied OMGEVING: hoe je je voelt in een bepaalde omgeving t.a.v. wonen of werk. Voel je je als een vis-in-het-water? Of gevangen? Je lichaam reageert automatisch op een omgeving.

SOUL, water, je kern, dat waar je naar verlangt, het meest onbewuste
Vanuit deze dimensie kijk je naar je diepere behoeftes en verlangens. Datgene wat vaak lastig is om te vinden en tegelijkertijd het sterkst aanwezig is bij hoe je je voelt en in alles wat je doet. Voorbeeld: Dimensie SOUL en leefgebied WELZIJN: wat je nodig hebt om je echt goed te voelen. In je lichaam, met je gedachten, t.a.v. je emoties, met mensen, etc.

Door via deze dimensies naar je leven te kijken is het mogelijk om voor jezelf na te gaan wat je wil doen t.a.v. knelpunten in je leven. Knelpunten die te maken hebben met de 6 leefgebieden die voor het mens-zijn van belang zijn.

De 6 leefgebieden die voor het mens-zijn van belang zijn

De 6 leefgebieden zijn onderdelen waar je leven uit bestaat. Het begint bij jezelf. Je hebt te maken met invulling van je tijd. Mensen in je leven. De zorg voor jezelf. Een omgeving waarin je leeft. En de balans tussen al deze onderdelen van je leven.

ViteaBox: Leefgebieden

De leefgebieden gaan over de volgende aspecten van je leven:

ZIJN wie je bent: jezelf. Wie ben je?
Zelfkennis is de sleutel tot de andere leefgebieden. Pas wanneer je jezelf goed kent kan je uitzoeken en beslissen wat goed bij je past.

DOEN wat bij je past: invulling van je tijd. Wat doe je?
Wat is je reden van bestaan? Waar haal je voldoening uit? Waar vul je je tijd mee?

MENSEN die bij je passen: familie, vrienden, collega’s. Met wie ga je om?
Welke mensen (de)motiveren jou? Ben je blij met de mensen om je heen? En zij met jou? Met welk type mensen heb je raakvlakken?

WELZIJN voor jezelf: ‘Een gezond mens heeft vele wensen, een ziek mens maar één!’
Je hebt niet alles voor het zeggen als het op gezondheid aankomt. Maar je hebt wel invloed op hoe goed je voor jezelf zorgt. Des te beter je je in je BODY voelt des te minder je je MIND belast met zorgen over jezelf.

OMGEVING die bij je past. Waar leef je?
De plek, de structuur en de cultuur waarin je leeft, woont en werkt. Past het bij je?

BALANS in je leven: alle ballen hoog houden. Hoe hou je balans?
Focus op de verschillende dimensies en leefgebieden is een middel (geen doel!) om je goede leven te bewaken.

Een goed leven leiden t.a.v. alle leefgebieden. Het is nogal wat. Je kan er een leven lang mee bezig zijn en ondertussen vergeet je (goed) te leven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

De leefgebieden bieden je een overzicht, een structuur om uit, en in te zoomen op je leven.

De VitaeBox: Wat heb je eraan?

Wanneer er thema’s spelen in je leven dan wordt je vaak overspoeld door je eigen gevoelens, emoties en gedachten. Waardoor het lastig is om uit te zoeken wat je eigenlijk wil. Je hebt last van dillema’s en innerlijke gesprekken waar je gek van wordt. Je kan er ’s nachts van wakker liggen.

Je praat erover met familie en vrienden en vaak krijg je veel goedbedoelde tips en adviezen. Deze zijn soms tegenstrijdig en bieden niet altijd oplossingen die voor jou van toepassing zijn. Want jij bent niet hetzelfde als degene waarvan je de tip of advies ontvangt. Je kan er wel inspiratie uit halen en soms is dat voldoende. En soms niet. Dan is het tijd om in jezelf op zoek te gaan naar het antwoord.

Die zoektocht is lastig want waar moet je beginnen? En wat zoek je nou eigenlijk?

De ViteaBox helpt om je gedrag, gedachten, gevoelens, emoties, behoeftes en verlangens in kaart te brengen. Je krijgt inzicht in, en kennis over jezelf. Op basis van die kennis kan je besluiten nemen om zaken in je leven te veranderen of om jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Waardoor je je eigen pad kan uitstippelen en bewandelen. Jouw persoonlijke goede leven kan leiden. Het goede leven dat bij jou past.

Disclaimer

De VitaeBox is geen weg naar geluk. Het is geen beslissingsmodel aan de hand waarvan je een antwoord krijgt op wat je moet doen om gelukkig te vinden.

De ViteaBox is een model, een structuur, aan de hand waarvan je voor jezelf kan nagaan waar je knelpunten ervaart in je leven. Met betrekking tot thema’s die spelen in je leven. Zoals bijvoorbeeld, werk of relaties.

In het echte leven lopen alle dimensies en leefgebieden kriskras door elkaar heen waardoor het lastig is om te bepalen wat je wil. Aan de hand van de VitaeBox is het mogelijk om de wirwar van gedachten en gevoelens op een rijtje te zetten. Waardoor je tot inzichten komt voor jezelf, de antwoorden kan vinden die je zoekt en beslissingen kan nemen waar je achter staat.Reactie plaatsen